Pazera Free MP4 to AVI Converter

Programem Pazera Free MP4 to AVI Converter możemy przekonwertować pliki mp4 do plików avi.

Uruchamiamy nasz program, wybieramy plik do konwersji, format wyjściowy oraz miejsce zapisu.Na koniec klikamy KONWERTUJ.Nasz plik w kilka minut jest przekonwertowany do wymaganego formatu.