Aby sformatować partycję systemową w systemie operacyjnym Windows XP należy:
 1. Włożyć do napędu płytę instalacyjną Windows i uruchomić z niej komputer.
 2. W pierwszym ekranie instalatora wcisnąć klawisz "R".
 3. Wcisnąć klawisz "K" (w celu uruchomienia Konsoli odzyskiwania).
 4. Wybirać instalację Windows, do której chcemy się zalogować.
 5. Wpisać polecenie:
  Kod:
  map
  i zatwierdzić ENTEREM (żeby wyświetlić listę partycji na dysku).
 6. Po upewnieniu się, która z partycji jest partycją systemową, wpisać polecenie:
  Kod:
  format x:
  i zatwierdzić ENTEREM. "x:" jest literą partycji systemowej.
 7. Partycja zostanie sformatowana z dotychczasowym systemem plików. Jeśli chcemy zmienić system plików, należy użyć parametru /fs, np. aby sformatować partycję w systemie plików NTFS należy wpisać:
  Kod:
  format x: /fs:ntfs
 8. Po zakończeniu formatowania możemy wyjść z konsoli poleceniem:
  Kod:
  exit

Za pomocą w/w czynności możemy sformatować dowolną partycję czy dysk obecny w komputerze.